Get Adobe Flash player

Cước phí thuê cẩu cảng

1. Đối với hàng rời và hàng bao:

  • Tàu thuỷ có tổng trọng tải đến 3.000 tấn:                              12.000 đồng/tấn.
  • Tàu thuỷ có tổng trọng tải từ 3.001 đến 5.000 tấn:                 14.000 đồng/tấn.
  • Tàu thuỷ có tổng trọng tải trên 5.000 tấn:                                Giá thoả thuận.

 

2. Đối với gỗ lóng: 19.000 đồng/tấn hoặc m3 đối với gỗ lóng.

 

3. Đối với hàng hoá không thuộc vào nhóm hàng của mục 1 và 2: Đơn giá thoả thuận.