Get Adobe Flash player

Các cơ quan hữu quan

1. CẢNG VỤ HÀNG HẢI AN GIANG

-  Địa chỉ                       : Quốc Lộ 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-  Điện thoại                  : 0296 3 831316 - 831751          Fax: 0296 3 831221

-  Giám đốc                   :

-  Phó giám đốc             : Ông Lư Đức Sơn           Di động: 091 3 128 907

Xem chi tiết ......

2. CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG MỸ THỚI AN GIANG

-  Địa chỉ                       : Quốc Lộ 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-  Điện thoại                  : 0296 3 831208   Fax: 0296 3 831269

-  Chi cục trưởng            : Trần Bữu Tài         Di động: 0913 970 740

-  Chi cục phó                : Trần Quang Lâm    Di động: 0987 656 595

-  Chi cục phó                : Lê Văn Việt Dũng   Di động: 0988 388 819

  • Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất. Xem chi tiết ......
  • Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa. Xem chi tiết ......
  • Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu. Xem chi tiết ......
  • Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở nội địa. Xem chi tiết ......
  • Thủ tục đăng ký hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Xem chi tiết ......

3. ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG MỸ THỚI AN GIANG

-  Địa chỉ                       : Quốc Lộ 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-  Điện thoại                  : 0296 3 831587   Fax: 0296 3 930185

-  Đồn trưởng                 : Ông Nguyễn Tấn Kiệt   Di động: 098 78 78 666

-  Đồn phó                     : Ông Lưu Trọng Đạt      Di động: 097 4 846 109

Xem chi tiết ......

4. TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

-  Địa chỉ                       : Số 02, đường Phan Xích Long, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-  Điện thoại                  : 0296 2211386 - 22113382       Fax: 0296 3 859560

-  Giám đốc                   : Ông Trầm Vĩnh Phước            Di động: 090 777 5477

-  Phó giám đốc             : Ông Huỳnh Chí Hướng            Di động: 091 9 228 711

Xem chi tiết ......

5. CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG IX

-  Địa chỉ                       : 386B đường Cách mạng tháng 8, Q. Ninh kiều, Tp. Cần Thơ.

-  Điện thoại                  : 0292 3 826709 Fax: 0292 3 828408

-  Giám đốc                   : Bà Văn Thị Mỹ Ngọc   Di động: 091 8 367 369

-  Phó giám đốc             : Ông Kha Hữu Vinh      Di động: 091 8 084 797

 

TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỬA KHẨU CẢNG MỸ THỚI

-  Địa chỉ                       : Đường Phan Xích Long, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-  Điện thoại                  : 0296 3 932334   Fax: 0296 3 953348

Xem chi tiết ......