Get Adobe Flash player

Dự án Cảng Mỹ Thới

Ðịa điểm xây dựng : đuợc xác định nằm trong giới hạn đuờng bờ và khu đất tiếp giáp thuợng lưu khu cảng hiện hữu, có tổng diện tích 8,46 ha, chiều dài đuờng bờ 373m, đã đuợc UBND tỉnh đồng ý giao để mở rộng quy hoạch theo quyết dịnh số 635/UBND-KT ngày 29/02/2008. Khu đất nằm trên trục quốc lộ 91, cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 6km về phía Nam.

- Giải pháp công nghệ cảng: Công nghệ khai thác đuợc lựa chọn phù hợp với công nghệ khai thác hàng container và hàng tổng hợp đă năng, trong đó trên bến sử dụng cần trục bánh hoi hoặc cầu bờ lắp khung chạy trên ray sức nâng 40 – 50 tấn, vận chuyển từ bến vào kho, bãi sử dụng ô tô vận tải, đầu kéo rơ mooc 20 - 40’. Tại bãi, đối với hàng container sử dụng xe nâng RSD 25 tấn, xe nâng Fook Lift chất xếp 4-5 tầng. Với hàng tổng hợp sử dụng cẩu bãi 25 tấn và xe nâng diesel 5-10 tấn, vận chuyển container và hàng hoá  khu vực bãi sử dụng ô tô 10 - 40 tấn, và xe chuyên dùng loại 20 feet, 40 feet.

- Quy mô đầu tư xây dựng : căn cứ mặt bằng hiện trạng cảng, dự báo hàng hóa qua cảng, kế hoạch đầu tư sơ bộ như sau :

+ Giai đoạn 2010 – 2015 : đầu tư mở rộng 1 bến cho tàu 10.000 DWT và khoảng 33.000 m2 đuờng bãi với công suất khu bến mở rộng khoảng 700.000T/năm ; nâng tổng công suất cảng lên 2.100.000 tấn/ năm so với 1.400.000 tấn/ năm hiện nay.

+ Giai đoạn 2015-2020: đầu tư xây dựng nối thêm 01 cầu tàu về phía thuợng lưu dài 160m đảm bảo tiếp nhận 02 tàu có trọng tải 10.000DWT cùng neo đậu; hoàn chỉnh toàn bộ kho bãi trên phạm vi khu đất mở rộng để nâng tổng công suất cảng lên 44,2 triệu tấn/ năm, trong đó container khoảng 130.160 teus/năm và khu cảng hiện hữu khoảng 1.500.000 tấn/năm, khu cảng mở rộng khoảng 2.700.000 tấn/ nam.

- Các chỉ tiêu quy hoạch chính:

+ Tổng diện tích cấp đất: 12,93 ha

+ Tổng diện tích quy hoạch: 114.726 m2

+ Diện tích quy hoạch giai doạn 1: 84.522 m2

+ Diện tích quy hoạch giai doạn 2: 30.204 m2

+ Số luợng bến/ chiều dài bến: 02/226 md

+ Tàu lớn nhất ra vào cảng: 10.000 DWT, LxBxT = 144 x 23,5 x 8,2m

+ Cao trình mặt bằng cảng: +4,65m (Hải đồ)

- Dự toán vốn:
+ Chi phí về đất : UBND tỉnh giao dất có thu tiền

+ Tổng chi phí xây dựng mới :  250.920.340.000 đồng

Trong đó:

Chi phí xây dựng :  208.640.080.000 đồng

Chi phí dền bù, giải phóng mặt bằng:  42.280.260.000 dồng

- Nguồn vốn đầu tư:

+ Phần chi phí về đất đai: huy dộng từ nguồn vốn thu duợc từ phát hành thêm cổ phiếu

+ Phần chi phí xây dựng mới: huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác như kêu gọi đầu tư nuớc ngoài, đầu tư từ các cổ đông chiến luợc…