Get Adobe Flash player

Tiếp ông Wang Sai Sai đại diện hãng tàu Asia Maritime Pacific

Sáng ngày 13 - 04 - 2017 Công ty CP Cảng An Giang đã đón tiếp ông Wang Sai Sai - đại diện hãng tàu Asia Maritime Pacific.

Chủ tàu Asia Maritime Pacific ( Shanghai ) Limited, Trung Quốc là chủ tàu thường xuyên có tàu vận chuyển gỗ vào khu vực cảng Mỹ Thới - An Giang, ủy quyền cho VOSA Cần Thơ thu xếp chuyến khảo sát, tìm hiểu an toàn hoạt động hàng hải cho tàu biển vào khu vực cảng An Giang, cũng như tìm kiếm cơ hội chở hàng xuất khẩu từ Cảng Mỹ Thới.