Get Adobe Flash player

Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu CTCP Cảng An Giang (MCK: CAG) ngày 04/12/2017

Sáng ngày 04/12/2017, Hội đồng quản trị công ty CP Cảng An Giang có mặt tại buổi ra mắt khai trương giao dịch cổ phiếu của công ty.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cảng An Giang

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: CAG

Mệnh giá: 10000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng chứng khoán niêm yết: 13.800.000 cổ phiếu

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 138.000.000.000

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11000 đồng/cổ phiếu

Một vài hình ảnh tại buổi khai trương