Get Adobe Flash player

Quy trình tiếp nhận tàu - hàng tại cảng

CÔNG TY CỔ PHẦN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     CẢNG AN GIANG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            ------                                    -------------------------------

Long Xuyên, ngày   tháng   năm 2011

THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Cảng An Giang chân thành cảm ơn quý chủ hàng, chủ tàu, đại lý, ... đã quan tâm, ủng hộ, hợp tác cùng chúng tôi thời gian qua.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu giải phóng tàu nhanh, tránh tình trạng tàu chờ vào Cảng. Công ty cổ phần Cảng An Giang xin thông báo đến các Chủ tàu, Chủ hàng, Đại lý, Khách hàng về việc tiếp nhận tàu tại các cảng trực thuộc công ty (Cảng Mỹ Thới và Cảng Bình Long)

Công ty cổ phần Cảng An Giang rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, góp ý, hỗ trợ quý báu của Chủ hàng, Chủ tàu, Đại lý, Khách hàng, Bảo hiểm, Giám định.. và các cơ quan hữu quan để Công ty cổ phần Cảng An Giang không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp nhận giải phóng tàu nhanh, thực hiện tốt vai trò là cửa ngõ thông thương hàng hóa xuất nhập khẩu của TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

QUY TRINH TIẾP NHẬN - ĐIỀU ĐỘNG TÀU
TẠI CẢNG AN GIANG

1. Chủ trương và nguyên tắc tiếp nhận tàu tại Cảng:  

a) Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận và giải phóng tàu nhanh, kịp thời luân chuyển hàng hóa xuất nhập qua Cảng đáp ứng theo yêu cầu của Chủ tàu, Chủ hàng, Đại lý, Khách hàng.

b) Ưu tiên tiếp nhận và phục vụ các tàu định tuyến đến Cảng; tàu chuyên chở các loại hàng được xếp dỡ chủ yếu bằng thiết bị cơ giới hiện đại, ít sử dụng lao động thủ công, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường.

c) Đảm bảo năng suất xếp dỡ hàng hóa đáp ứng yêu cầu giải phóng tàu nhanh trong điều kiện hoạt động bình thường của Cảng (khi số lượng tàu đăng ký vào Cảng trong cùng một thời điểm không vượt quá năng lực xếp dỡ và khả năng tiếp nhận của các cầu cảng, bến phao trực thuộc Công ty cổ phần Cảng An Giang).

d) Áp dụng thứ tự ưu tiên tiếp nhận tàu theo quy định tại phần 2 dưới đây, trong trường hợp số lượng tàu đăng ký vào Cảng trong cùng một thời điểm vượt quá năng lực xếp dỡ và khả năng tiếp nhận của các cầu cảng, bến phao trực thuộc Công ty cổ phần Cảng An Giang.

e) Đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng An Giang theo chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước trong quá trình tiếp nhận và giải phóng tàu.

f) Công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, điều động tàu để phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực.

2. Thứ tự ưu tiên tiếp nhận tàu:  

a) Khi số lượng tàu đăng ký vào Cảng trong cùng một thời điểm vượt quá năng lực xếp dỡ và khả năng tiếp nhận của các cầu cảng, bến phao trực thuộc Công ty cổ phần Cảng An Giang, thì việc tiếp nhận tàu trong giai đoạn này sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Tàu định tuyến theo lịch trình thường xuyên về Cảng (container, hàng sắt thép, hàng khác..).

- Tàu khách, tàu quân sự (chỉ ưu tiên về thời gian cập bến ngay khi tàu đến phao số 0 tại Vũng Tàu, không ưu tiên vị trí cập bến, các tàu này nếu muốn cập cầu MM1 thì phải trả chi phí dọn dời bến thông qua hợp đồng ưu tiên cầu bến với Cảng).

- Tàu của Khách hàng truyền thống thường xuyên đưa hàng về Cảng.

- Tàu của Khách hàng có hợp đồng thuê kho bãi dài hạn của Cảng để chứa hàng.

- Tàu có thông báo sớm với Cảng về thời gian tàu đến phao số 0 Định An và đã có thiết bị làm hàng, Chủ hàng đã ký hợp đồng với Cảng, đủ phương tiện tập kết dỡ hàng và nhận hàng trong thời hạn thỏa thuận với Cảng, sẵn sàng giải phóng hàng nhanh.

- Tàu đưa hàng vào lưu tại kho bãi Cảng, không đóng bao, đóng gói ngay tại cầu Cảng.

b) Đối với các tàu có cùng thứ tự ưu tiên nêu trên, tàu đến trước sẽ được giải quyết vào trước.

3. Khả năng tiếp nhận tàu tại Công ty cổ phần Cảng An Giang:  

Công ty cổ phần Cảng An Giang có khả năng tiếp nhận các loại tàu đăng ký vào Cảng trong cùng một thời điểm như sau:

a) Đối với tàu định tuyến theo lịch trình thường xuyên về Cảng (container, hàng sắt thép, hàng khác..) thì được ưu tiên bố trí cầu cảng, sẵn sàng tiếp nhận giải phóng tàu theo kế hoạch khai thác thường xuyên của Cảng.

b) Đối với tàu hàng rời, căn cứ vào điều kiện cầu bến, kho bãi, nhân lực, thiết bị.. để đảm bảo năng suất xếp dỡ giải phóng tàu nhanh, Công ty cổ phần Cảng An Giang chỉ có thể tiếp nhận tại cầu cảng cùng lúc tối đa 02 tàu khoai mì lát; 05 tàu hàng rời đóng bao, đóng gói ngay tại cầu cảng.

c) Đối với tàu khách và tàu quân sự: tiếp nhận cùng lúc tối đa 03 tàu.

4. Thủ tục tiếp nhận tàu:  

a) Khi tàu có nhu cầu vào Công ty cổ phần Cảng An Giang, Đại lý cần chủ động liên hệ và thông báo sớm cho Cảng về các thông tin liên quan đến tàu, hàng hóa và thời gian tàu dự kiến đến phao số 0 tại Vũng Tàu.

b) Khi Cảng đã đồng ý tiếp nhận tàu để xếp dỡ hàng, chậm nhất là 24 giờ trước khi tàu đến Cảng, Đại lý cần xác báo với Cảng các thông tin chi tiết của tàu (chiều dài, chiều cao, trọng tải, số lượng hầm hàng, thiết bị xếp dỡ của tàu..), thông tin về hàng hóa (loại hàng, khối lượng..), danh sách Chủ hàng, phương án nhận hàng, thời gian dự kiến làm hàng tại cảng..

c) Đại lý cần thông báo cho các Chủ hàng có hàng hóa xếp dỡ trên tàu chủ động liên hệ trực tiếp với Cảng ký hợp đồng xếp dỡ, giao nhận, lưu kho bãi, đóng gói hàng hóa.. để Cảng có phương án tiếp nhận, bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ giải phóng tàu. Trường hợp trên tàu có nhiều loại hàng hoặc nhiều Chủ hàng thì tất cả các Chủ hàng phải ký hợp đồng với Cảng để Cảng lập phương án xếp dỡ hàng hóa cho từng Chủ hàng. Sau khi đã thống nhất phương án xếp dỡ, giải phóng tàu, Cảng sẽ thông báo thời gian, vị trí cho tàu cập cầu. Công ty cổ phần Cảng An Giang chỉ chịu trách nhiệm tiếp nhận tàu kể từ thời điểm tất cả các Chủ hàng đã ký hợp đồng với Cảng.

d) Trong quá trình làm hàng, nếu Chủ hàng không bố trí đủ phương tiện vận tải đến Cảng giao nhận hàng theo cam kết thì Cảng có quyền điều động tàu ra vùng neo đậu và Công ty cổ phần Cảng An Giang không chịu mọi chi phí phát sinh.

5. Biện pháp phòng chống hao hụt, thất thoát hàng hóa tại Cảng:  

Để phòng chống hao hụt, thất thoát trong quá trình xếp dỡ, đóng gói, giao nhận hàng rời, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, toàn bộ hàng rời được giao nhận qua cân của Công ty cổ phần Cảng An Giang. Không áp dụng phương pháp giám định theo mỏi nước đối với phương tiện nhận hàng tại Cảng.