Get Adobe Flash player

Đại hội Công đoàn Xí Nghiệp Cảng Bình Long

Hôm nay ngày 21-11-2014, Công đoàn Xí Nghiệp Cảng Bình Long trực thuộc Công Ty Cổ Phần Cảng An Giang đã tổ chức Đại Hội Công Đoàn Bộ Phận Lần II. Đến dự có ông Trần Văn Cam – Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Cảng An Giang và toàn thể đại biểu công đoàn của Xí Nghiệp Cảng Bình Long.

img_1485

img_1506

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn Xí Nghiệp Cảng Bình Long đã có những bước tiến đáng khích lệ.

img_1487

img_1491

img_1494

Cùng với sự nỗ lực của Ban tổng giám đốc trong việc chăm lo đời sống cho người lao động, Ban chấp hành Công đoàn xí Nghiệp Cảng Bình Long luôn sát cánh kề vai cùng người lao động bảo vệ quền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng đối với họ.

img_1501