CẢNG BÌNH LONG

1. Giới thiệu chung:

• Tên tiếng việt : CẢNG BÌNH LONG

• Tên tiếng Anh : BINHLONG PORT

• Vị trí cảng: Kinh độ 105014'52"E - vĩ độ 10034'14"N

• Điểm lấy hoa tiêu : Kinh độ 106030'04"E - vĩ độ 9028'09"N

 • Địa chỉ : Khu công nghiệp Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.

• Điện thoại : 02963 684 311

• Fax : 0296 3 686 599

• Email : cangbinhlong@gmail.com

 

Ban lãnh đạo

• Giám đốc : Ông ĐẶNG HÙNG LIÊM                Điện thoại: 0946.320.510

 Các bộ phận trực thuộc

• Phòng kế hoạch điều độ

• Phòng kế toán hành chánh -quản trị  

2. Cầu cảng

- Cầu cảng số 01: Dài (L) x Rộng (B) : 100 m x 15 m.

- Độ sâu trước bến: (-) 4,5 m.

 

3. Hệ thống kho bãi:

 

3.1. Hệ thống kho: 6159 m– tải trọng thiết kế 4 tấn/m2

- Kho số 01 :  2.064 m2.

- Kho số 02 A :  1.890 m2.

- Kho số 02 B :  2.205 m2.

 

3.2. Hệ thống bãi - tải trọng thiết kế 4 tấn/m2

Bãi cứng chứa hàng tổng hợp:    3.200 m2

 

4. Trang thiết bị

TT

Loại/ kiểu

Số lượng

Sức nâng/ tải/ Công suất

1

Cẩu bờ PH 25

01

25 tấn

2

Cẩu bờ Linkbelt 45

01

25 tấn

3

Đầu kéo rơ-moóc loại 7,5T

02

5 – 7,5tấn