GIỚI THIỆU CẢNG AN GIANG

  Tên tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

  Tên tiếng Anh: ANGIANG PORT JOINT-STOCK COMPANY

  Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 15, Khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

  Mã số doanh nghiệp: 1600125108

  Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535

  Fax: 0296 3831129

  Giấy chứng nhận công ty cổ phần đăng ký lần đầu ngày 29/03/2011 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp.

  Email: cangmythoi@gmail.com

  Website: angiangport.com.vn

Hiện đang quản lý và khai thác:

(1) Xí nghiệp Cảng Mỹ Thới An Giang, địa chỉ tại Quốc Lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

(2) Xí nghiệp Cảng Bình Long, địa chỉ tại Khu công nghiệp Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.

(3) Xí nghiệp Vận tải bộ, địa chỉ tại Quốc Lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

 

 

Định hướng phát triển:

(1) Đầu tư nâng cấp mở rộng các cảng hiện có như cảng Mỹ Thới, cảng Bình Long

(2) Tiếp nhận một số cảng khác trong địa bàn tỉnh An Giang như cảng Tân Châu, cảng Châu Đốc...

 

Lĩnh vực kinh doanh: 

- Hoạt động kho bãi 

- Bốc xếp hàng hóa 

- Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường thủy

- Đại lý vận tải 

Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường thủy;

- Dịch vụ cung ứng nhiên liệu, nước ngọt, điện bờ, chèn lót và sửa chữa tàu biển;

- Dịch vụ Logistics;

Hệ thống cầu cảng, phao neo:

- Xí nghiệp Cảng Mỹ Thới: 01 cầu cảng dài x rộng x độ sâu trước bến : 106 m x 21 m x 7 m, 07 bến phao neo buộc tàu từ

3.000 – 10.000 DWT.

- Xí nghiệp Cảng Bình Long: 01 cầu cảng dài x rộng x độ sâu trước bến : 100 m x 15 m x 4,5 m

Hệ thống kho bãi:

- Xí nghiệp Cảng Mỹ Thới: 5.900 m2 kho và 10.500 m2 bãi chứa hàng tổng hợp.

- Xí nghiệp Cảng Bình Long: 6.159 m2 kho và 3.200 m2 bãi chứa hàng tổng hợp.

Trang thiết bị:

  • Xí nghiệp Cảng Mỹ Thới: 26 cần cẩu sức nâng 3 – 110 tấn,...
  • Xí nghiệp Cảng Bình Long: 02 cầu cẩu bờ từ 12,5 – 25 tấn, 02 đầu kéo rơmoóc 7,5 tấn.
  • Xí nghiệp Vận tải bộ: 06 đầu kéo container