Thông báo hàng hải số 110/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/06/2017 về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An - Cần Thơ