Thông báo hàng hải số 38/ TBHH-CTBĐATHH II - Độ sâu luồng qua cửa Định An - Cần Thơ đoạn phao số "5" đến phao số '11' sao nao vét duy tu năm 2010