CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN

CẢNG VỤ HÀNG HẢI AN GIANG

Địa chỉ:  Quốc lộ 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại:        02963.831316 – 02963.831751           Fax: 02963.831 221

Giám đốc:         ÔNG VÕ QUANG VINH                          Di động: 0918 359 530

Phó giám đốc:   ÔNG HUỲNH CHÍ THANH                   Di động: 0913 707 002

 

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG MỸ THỚI AN GIANG

-  Địa chỉ : Quốc Lộ 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-  Điện thoại: 02963.831208   Fax: 02963.831269

-  Chi cục trưởng: ÔNG LÂM THẾ GIỚI             Di động: 0983 970 531

-  Chi cục phó:      ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC           Di động: 0908 494 777

-  Chi cục phó:      BÀ LÊ THỊ MỸ HẰNG            Di động: 0918 095 888

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG MỸ THỚI AN GIANG

Địa chỉ: Quốc Lộ 91, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại:             02963.831587                               Fax: 02963.930185

Đồn trưởng:          ÔNG TẠ XUÂN THẮNG                 Di động: 0919 088 595

Đồn phó:              ÔNG PHẠM VĂN DỰ                      Di động: 0966 696 775

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

-  Địa chỉ                       : Số 02, đường Phan Xích Long, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-  Điện thoại                  : 0296 2211386 - 22113382       Fax: 0296 3 859560

-  Giám đốc                   : Ông Trầm Vĩnh Phước            Di động: 090 777 5477

-  Phó giám đốc             : Ông Huỳnh Chí Hướng            Di động: 091 9 228 711

CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG IX

-  Địa chỉ                       : 386B đường Cách mạng tháng 8, Q. Ninh kiều, Tp. Cần Thơ.

-  Điện thoại                  : 0292 3 826709 Fax: 0292 3 828408

-  Giám đốc                   : Bà Văn Thị Mỹ Ngọc   Di động: 091 8 367 369

-  Phó giám đốc             : Ông Kha Hữu Vinh      Di động: 091 8 084 797

TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỬA KHẨU CẢNG MỸ THỚI

-  Địa chỉ                       : Đường Phan Xích Long, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

-  Điện thoại                  : 0296 3 932334   Fax: 0296 3 953348